x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa nykyespanjan murteet ja tuntee kielen maantieteellista vaihtelevuuta kielihistorian valossa

Sisältö

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispiirteet

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti   Osallistuminen opetukseen  5 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti   Kirjallinen tentti  5 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

A. Quilis: Introducción a la historia de la lengua española.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen esseessä tai kirjallisessa tentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Näytteitä eri maiden ja murteiden puheesta. A. Zamora Vicente, Dialectología española; A. Quilis, Introducción a la historia de la lengua española; R. Lapesa, Historia de la lengua española; Zamora M. y J. Guitart, Dialectología hispanoamericana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö