x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SPOPS1C6 Kriminaalipolitiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Erikoistumisalue: Kriminaalipolitiikka
Opintojakso sisältää sosiaalipolitiikan valinnaisia osa-alueita yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Perehtyminen valittuun sosiaalipolitiikan erityisalueeseen kirjallisuuden ja mahdollisesti korvaavan opetuksen tai jakson aihealueeseen liittyvien (luento)seminaarien/konferenssien avulla. Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja/esseet. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuus, luentopäiväkirjat/esseet numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Muncie, John & McLaughlin, Eugene (toim.) 2001. The Problem of Crime. 2nd edition. London: Sage.

2. Eskelinen, Ossi 2005.  ”Hermot vapautu ja tuli puhdas olo”. Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelun käytännöt ja vaikutukset. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö TAI  Kivivuori, Janne 2009. Rikollisuuden syyt. Nemo.

3. Morrison, Brenda & Ahmed, Eliza (toim.) 2006. Restorative Justice and Civil Society. Blackwell Publishing.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö