x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA2 Kirjallinen viestintä II 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-hallitsee kirjoitusprosessin vaiheet
-osaa jäsennellä asiasisältöjä loogisiksi kokonaisuuksiksi
-ymmärtää lukijalähtöisen kirjoittamisen merkityksen osana sujuvaa kirjallista viestintää
-osaa arvioida itseään kirjoittajana
-osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
-osaa hyödyntää kirjoitustaitoaan osana omaa asiantuntijuuttaan
-tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oman alansa kirjallisen tuottamisen erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Kirjoitusprosessi, lukijalähtöinen kirjoittaminen, kirjoitusstrategiat, tieteellisen kirjoittamisen perusteet

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö