x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää kaunokirjallista ruotsinkielistä tekstiä
-ymmärtää ja osaa selittää kaunokirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan välisiä suhteita joidenkin keskeisten Ruotsin 1900-luvun kehityskausien aikana
-osaa analysoida kaunokirjallista tekstiä ja keskustella siitä
-osaa analysoida kirjoitettua kieltä

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään Ruotsin yhteiskunnallisen kehityksen vaikutusta kirjallisuuteen ja kulttuuriin, aiheina vuosisadan vaihteen modernin kulttuurin synty, 1930-luvun modernistinen kirjallisuus, 1960- ja 1970-lukujen poliittinen radikaalikirjallisuus, 1980-luvun esteettinen paluu ja individualismi sekä 1990- ja 2000-lukujen uusi monikulttuurinen Ruotsi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö