x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP4 Kielioppi I 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKP3 Kielioppi I 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tunnistaa sanaluokat ja lauseenjäsenet
– hallitsee ruotsinkieliset muoto- ja lauseopin peruskäsitteet
– pystyy tuottamaan idiomaattisia ruotsinkielisiä nominilausekkeita
– hallitsee päälauseen sanajärjestyksen ja tunnistaa sivulauseita

Sisältö

Sanaluokat ja lauseenjäsenet, muoto- ja lauseopin peruskäsitteet, nominilausekkeet, pää- ja sivulauseet

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö