x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP3 Suullinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa ilmaista itseään ruotsiksi
-osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa
-osaa arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen
-osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen
-erottaa ruotsin kielen äänteet toisistaan ja osaa tuottaa niitä
-ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää

Sisältö

Käytännön viestintäharjoitukset, ruotsin fonologian perusteet, ääntämisharjoitukset, suullinen esitys

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö