x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSEP4 Museot ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää museopolitiikkaa, museoalan vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä pystyy käymään keskustelua museoalan tulevaisuudesta.

Sisältö

Museo yhteiskunnallisena toimijana. Kokonaisuuden teemoja ovat muun muassa museolaitoksen rakenne, museon hallinto ja talous, museot työyhteisöinä, johtaminen, markkinointi, asiakkuudet, tiedotustoiminta, markkinointi sekä museotyön kehittäminen. Opintojakso tukee opiskelijoiden työllistymistä ja vahvistaa työelämätaitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa osin luentoina ja verkkokurssina, johon sisältyy muita tehtäviä sekä tutustuminen kirjallisuuteen opettajien ohjauksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö