x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP1 Kieli käyttöön 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKP5 Suomenruotsi 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–osaa suunnitella, laatia ja raportoida sekä itsenäisesti että ryhmässä toteutettavan projektityön
–tuntee nordistiikan alaan liittyviä ammattiryhmiä ja on omaksunut niiden erityispiirteitä
–osaa hankkia tietoa ruotsalaiseen kielialueeseen kuuluvista instituutioista ja viestintävälineistä
–hallitsee tiimityöskentelyn periaatteet

Sisältö

Ruotsinkieliset instituutiot ja viestintävälineet, nordistiikan alan ammattiryhmät, ruotsinkieliset tekstit, puhutun ja kirjoitetun kielen vertailu.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Portfolio 
ruotsiksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö