x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU8 Suomen kielen tekstinymmärtämis- ja keskustelukurssi 1 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssi 1–4 tai vastaavat opinnot. Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää pitkiäkin artikkeleita ja selostuksia vaihtelevista aiheista, osaa erottaa tekstin keskeisimmän sisällön ja kykenee löytämään tekstistä hakemansa asiakohdan. Samoin hän pystyy keskustelemaan erilaisista aihepiireistä, kertomaan kokemuksistaan, esittämään oman mielipiteensä ja perustelemaan sitä, tekemään keskustelun kuluessa tarkentavia kysymyksiä ja hankkimaan tarvitsemiaan lisätietoja.

Sisältö

–tyyliltään ja sisällöltään erilaisten tekstien käsittelyä
–keskustelua käsiteltyjen tekstien pohjalta
–muita keskusteluharjoituksia pareittain tai ryhmissä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 tuntia ja itsenäinen työskentely noin 26 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus