x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSEP1 Johdanto 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuuriperinnön käsitteen ja museologia-tieteen perusteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kulttuuriperinnön perustaa ja moninaisuutta sekä museotoiminnan ideologista pohjaa. Lisäksi kurssilla perehdytään museolaitoksen historiaan, merkitykseen yhteiskunnassa ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
Kinanen, Pauliina (toim.), Museologia tänään. Museoliiton julkaisuja 57. Museoliitto 2007.

Museotyön ammattieettiset säännöt. ICOM – Suomen komitea ry 2005. (Saatavissa: finland.icom.museum.)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö