x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU7 Suomen kielen jatkotason sanastokurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssi 1–4 tai vastaavat opinnot. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee varsin hyvin suomen keskeisintä sanastoa, erottaa yleiskielen ja puhekielen sanastollisia eroja, tunnistaa yleisimmät johdostyypit ja osaa itsekin tuottaa tavallisimpia johdoksia, osaa muodostaa ja purkaa osiinsa erilaisia yhdyssanoja sekä tuntee yleisimpiä idiomaattisia ilmauksia.

Sisältö

–suomen kielen keskeisen sanaston opiskelua
–yleiskielen ja puhekielen sanastollisiin eroihin perehtymistä
–suomen kielen johto-opin ja yleisimpien johdosryhmien tarkastelua
–yhdyssanojen muodostamisen harjoittelua
–erilaisiin idiomaattisiin ilmauksiin tutustumista

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 tuntia ja itsenäinen työskentely noin 26 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus