x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteiden kandidaatin opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yhteiskuntatieteellisten yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia.
Opiskelija vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja siihen liittyviä kehittämistarpeitaan.
Opiskelija soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin.
Opiskelija osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa ja sen hyödyntämiä työkäytäntöjä.
Opiskelija osaa sitoa työelämäkokemuksen osaksi yliopisto-opintoja.
Opiskelija ymmärtää työhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Sisältö

Opintojakso koostuu valmennusseminaarista, työelämäjaksosta, raportista sekä palautekeskustelusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
suomeksi

1) Valmennusseminaari (4 t.)
2) Työelämäjakso (3 kk), joka voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä oppiaineen painotusten mukaan
3) Raportti, jossa opiskelija reflektoi työelämäjaksoaan sekä pohtii työelämän kysymyksiä ja osaamistaan oman tieteenalansa käsitteistön kautta.
4) Palautekeskustelu (2 t.)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö