x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP4 Latinankielinen kirjallisuus II: keski- ja uuden ajan latina 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut pystyy apuvälineitä hyväksi käyttäen lukemaan keskiajan ja myös uuden ajan latinan keskeisiä tekstejä alkukielellä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään keski- ja uuden ajan latinankielisiin teksteihin kielen, tyylin ja asiasisällön (asiasubstanssin) merkeissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Tekstintulkintatehtävä  Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatenttiin luetaan sopimuksen mukaan n. 40–50 sivua latinankielistä proosaa tai 600–700 säettä runoutta.

Tekstintulkintatehtävä  Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi

Perusopintovaiheessa tulisi ensisijaisesti pyrkiä osallistumaan selitysluennolle, joka tästä opintojaksosta järjestetään vuosittain: Yksi luentosarja loppukokeineen (3op) tai kirjatentti (3op), johon luetaan sopimuksen mukaan n. 40–50 sivua latinankielistä proosaa tai 600–700 säettä runoutta. – Lisäksi tulee suorittaa lyhyehkö tulkinta erikseen sovittavasta tekstistä opettajan ohjeiden mukaan (2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö