x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP1 Latinan jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Jatkokurssi edellyttää alkeiskurssin oppimäärän suoritusta. Ne, jotka ovat koulussa suorittaneet vastaavat tiedot, vapautuvat osallistumasta kurssille ja saavat opettajalta suoritusmerkinnän rekisteriin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija syventää alkeiskurssilla oppimiaan latinan taitoja ja omaksuu ne suhteellisen vähäiset uudet kielioppiasiat, jotka eivät sisältyneet vielä alkeiskurssiin (54 t.). Harjoituksissa ”puretaan” kotitehtävät, kerrataan vanhaa ja opitaan uusia asioita latinan kielestä ja sen välittämästä kulttuurista sekä käydään myös filosofista ajatustenvaihtoa.

Sisältö

Latinan kielen jatkokurssi edellyttää alkeiskurssin suoritusta tai vastaavia tietoja. Kurssi koostuu 56 kontaktitunnista ja edellyttää aktiivista osallistumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen oppitunneille ja kertauskuulusteluun – tai osaksi tai kokonaan muu, opettajan kanssa sovittava suoritusmuoto.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirjana Kallela et Palmén, Clavis Latina II (kaksi nidettä)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö