x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
2013–2014 X X X X
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen johtamisen kenttää keskeisen kirjallisuuden avulla. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen haasteita.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat tieteelliset lähestymistavat johtamiseen sekä johtamisen kehittämisen haasteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hamel, Gary (2007) Johtamisen tulevaisuus. Talentum.
  2. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus.
  3. Erikseen ilmoitettavat E-aineistot.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät tai 2.vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu