x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op

Osaamistavoitteet

Oppia ryhmätyötaitoja monialaisessa ja kansainvälisessä tiimissä, tutustuttaa yhteistyöhön projektikumppanien kanssa, kehittää taitoja oman työn esittelyyn ja esiintymiseen, ymmärtää projektitulosten ja konseptien jatkokehitysmahdollisuuksia, sekä perehdyttää erilaisiin innovaatiomenetelmiin.

Sisältö

Osallistuminen Demola-projektiin, demon/prototyypin rakentaminen ja yhteistyö monialaisen tiimin kanssa, sparraus ja yhteistyö projektikumppanin kanssa, yhteistyö muiden tiimien kanssa. Valmennustilaisuudet: (esim. ketterä kehitys, konseptointi, esiintymisvalmennus, palvelumuotoilu, tuotteistaminen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Arviointi 

Hyväksytysti suoritettu projektityö ja demo/prototyyppi/ toimintakonsepti, valmennus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuminen, projektisuunnitelma, projektiblogi ja loppuraportti.

Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Demola: Opiskelijoiden ilmoittautumisjärjestelyt, tiimien fasilitointi ja tapaamisten koordinointi, yritysyhteistyön käytännöt ja koordinointi, markkinointi ja viestintä projektien tuloksista.
JKK: TaY:n opiskelijoiden aktivointi, tarvittavat JKK-opiskelijatiimien liiketoimintaan liittyvät ohjaustilaisuudet, opintojakson loppuarviointi ja suoritusrekisterimerkinnät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Innovaatioprojektit (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu