x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYSTA14 Strategian substanssikirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Strategiasuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen painottuva kirjallisuuskokonaisuus, jonka avulla opiskelija laajentaa tietämystään toimintaympäristön ja liiketoiminnan kehittämisen haasteista ja dynaamisuudesta.

Sisältö

- Strategiaprosessiin, strategiasisältöihin ja/tai strategiakonteksteihin liittyvä kirjallisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jokin seuraavista vaihtoehdoista kuulustelijan ilmoittamassa laajuudessa:

1)     Bob De Wit & Ron Meyer: Strategy: Process, Content, Context. Thomson 2004.

2)     Gerry Johnson & Kevin Scholes & Richard Whittington: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Pearson 2008.

Teoksiltaan vaihtuva strategiakirjallisuutta käsittelevä kokonaisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Strategian kehittäminen (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu