x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Liiketoimintamalleihin ja niiden taustalla olevaan logiikkaan perehtyminen käytännön case-harjoitusten avulla, samoin kuin tutustuminen klassisiin yritys- ja kilpailija-analyyseihin.

Sisältö

- Erilaiset liiketoimintamallit ja -logiikat, sekä näiden erilaisia analysointitapoja.
- Liiketoimintamallin laatiminen ja presentointi valitun case-organisaation osalta (ryhmätyö).
- Ryhmittäin tehdyn case-raportin presentointi ja puolustaminen.
- Oman osaamisen evaluointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen luennoille ja harjoitustöiden valmennustilaisuuksiin, hyväksytysti suoritettu projektityön kirjoittaminen ryhmittäin, projektityön julkinen esittely, sekä yksilötyönä tehty loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osterwalder & Pigneur: Business Model Generation, Wiley 2010

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Strategian kehittäminen (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu