x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori, tuntiopettajat ja yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa henkilöriskien keskeiset käsitteet ja teoriat sekä henkilöriskien syntymekanismit. Opiskelija hahmottaa lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten mahdollisuudet henkilöriskien hallintakeinoina sekä näiden vakuutusten väliset rajapinnat. Opiskelija ymmärtää lakisääteisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusjärjestelmien keskeiset piirteet. Henkilöriskien vakuuttamista tarkastellaan esimerkiksi taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta.

Sisältö

-Henkilöriskien käsitteet ja syntymekanismit, riskien lajit
-Lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset ja niiden väliset rajapinnat
-Henkilöriskit: ikääntyminen, työkyvyttömyys, sairastuminen, kuolema, työttömyys, tapaturma ym.
-Keskeiset henkilövakuutusten teoriat ja toimintaperiaatteet, merkitys yhteiskunnassa ja kansantaloudessa, henkilövakuutusten toimijat (julkiset ja yksityiset)
-Lainsäädännön valmistelu, politiikka
-EU:n ja muiden globaalien toimijoiden vaikutukset
-Työkyky, kuntoutus, työhyvinvointi, työturvallisuus
-Rahoitus: rahoitusperiaatteet, vakuutusmaksujen määräytyminen, rahoituksen kiertokulut, sijoitustoiminta
-Taloudellinen toimeentulo
-Muuttuvia/uusia henkilöriskejä, uusia vakuutusratkaisuja, uusia rahoitusmalleja
-Pääpaino kurssilla on henkilöriskien lakisääteisessä vakuuttamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus. Tenttikirjallisuutta voidaan korvata osittain pienimuotoisilla harjoitustehtävillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Havakka, P. - Niemelä, M. - Uusitalo, H. (toim.): Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2012 tai uudempi.

2. Korpiluoma, R. ym. (toim.): Työeläke. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2011 tai uudempi.

3. Antila, O. ym. (toim.):  Oikeusturva työeläkkeessä. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2007 tai uudempi.

4. Kukkonen, S. - Karmavalo, T. (toim.): Työtapaturmakirja. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2010 tai uudempi.

5. Jokela, T. ym. (toim.): Vapaaehtoinen henkilövakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi.

6. Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu