x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA21 Johdatus vakuutusjärjestelmiin 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori ja yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VAKTA035 Työeläkevakuutus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vakuutusliiketoiminnan erityispiirteet ja vaatimukset muuhun liike- ja yritystoimintaan verrattuna. Opiskelija sisäistää toimintaperiaatteet, ansaintalogiikan sekä osaamis- ja asiantuntijavaatimukset vakuutusorganisaatioissa. Opiskelija ymmärtää yksityisten ja julkisten organisaatioiden väliset erot, niiden syyt sekä merkitykset. Opiskelija oppii vakuutusorganisaatioiden perustamiseen ja toiminnan organisointiin liittyvät juridiset vaatimukset, vakuutusyhtiöiden valvonnan periaatteet sekä vakuutetun/kuluttajan aseman huomioimisen. Opiskelija ymmärtää vakuutusorganisaatioiden keskeiset tunnusluvut ja niiden analysoinnin, tuloslaskelman ja taseen perusrakenteen sekä erot muiden organisaatioiden tunnuslukuihin. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suomalaista vakuutusliiketoimintaa osana globaaleja vakuutusmarkkinoita.

Sisältö

-Vakuutusorganisaation perustaminen, toimilupa, toiminnan organisointi ja valvonta
-Vakuutuslainsäädännön vaatimukset, vakavaraisuus, toiminnan kannattavuus
-Vakuutetut edut, vakuutusmaksun määräytyminen, vakuutustekninen vastuuvelka
-Vakavaraisuuden tunnusluvut
-EU:n lainsäädäntö, direktiivit – pyrkimys yhteisiin vakuutusmarkkinoihin
-Vakuutusyhtiöiden välinen kilpailu, kilpailulainsäädännön asettamat rajoitukset, markkinointi
-Vakuutusyhtiöiden muut palvelut kuin vakuuttaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus (60 % arvosanasta) ja harjoitustyö (40 % arvosanasta).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kwon, J.W. - Skipper, H.D.: Risk management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. Wiley-Blackwell. 2007 tai uudempi.

2. Rantala, J. - Pentikäinen, T.: Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi.

3. Lehtipuro, K. ym. (toim.) Vakuutuslainsäädäntö. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2010 tai uudempi.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu