x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan, millaisia sosiaalisia riskejä on yhteiskunnassa ja millainen niiden merkitys on eri toimijoiden (yksilöt, yritykset ym.) näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa, millä tavalla sosiaalisia riskejä voidaan hallita ja erityisesti miten ja millaisiin riskeihin voidaan varautua lakisääteisillä vakuutusjärjestelmillä. Opiskelija ymmärtää keskeiset piirteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja niiden merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva sosiaalisten riskien vaikutuksesta taloudelliseen toimeentuloon ja millä tavalla taloudellisesta toimeentuloa voidaan turvata vakuutusjärjestelmillä. Sosiaalisia riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan esimerkiksi taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta.

Sisältö

-Sosiaaliset riskit (esim. ikääntyminen, työttömyys, työkyvyttömyys, tapaturma, kuolema) yhteiskunnassa ja niiden merkitys
-Sosiaalisten riskien hallintakeinot, lakisääteisten vakuutusjärjestelmien keinot
-Keskeiset piirteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä
-Lakisääteisten vakuutusjärjestelmien merkitys yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
-Sosiaalisten riskien vaikutukset taloudelliseen toimeentuloon
-Taloudellisen toimeentulon turvaaminen vakuutusjärjestelmillä
-Sosiaalisten riskien aiheuttamat kustannukset yhteiskunnassa
-Rahoitustavat ja niiden merkitys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus.
Harjoitukset: pienimuotoisia harjoitustöitä, joilla voi korvata osan tenttikirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Havakka, P. - Niemelä, M. - Uusitalo, H. (toim.): Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2012 tai uudempi.

2. Hellsten, K. - Helne, T. (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kela. 2004 tai uudempi.

3. Barr, N.: Economics of the Welfare State. Oxford University Press. 2004 tai 2012.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu