x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA12 Riskienhallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan merkityksen laajasti yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa erilaisten riskien ominaisuudet sekä syntymekanismit ja riskienhallinnan merkityksen yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen kannalta. Opiskelija oppii riskienhallinnan peruskäsitteet sekä riskienhallinnan prosessina ja siihen liittyvät perusstrategiat ja keinovalikoimat.

Sisältö

-Riskienhallinnan eri muodot; lakisääteisyys / vapaaehtoisuus, viranomaisten rooli, keskeiset lait kuten: työturvallisuuslaki, pelastuslaki, huoltovarmuuslaki sekä lakisääteiset vakuutusjärjestelmät
-Kriiseihin varautuminen: yhteiskunnan infrastruktuuri, luonnonkatastrofit, ympäristöriskit
-Riskien kontrollointi ja rahoitus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leppänen Juha: Yritysturvallisuus käytännössä, 2006

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös)

Pelastuslaki, huoltovarmuuslaki, työturvallisuuslaki

Ajankohtaisartikkelit ja kansainväliset artikkelit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu