x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS12 Valinnaisia opintoja 10–20 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa eri tutkimusalojen tietopohjaa omassa tutkimustyössään ja puheterapiatoiminnassa.

Sisältö

Valinnaisesti psykologian aineopintoja, kielitieteen opintoja, sosiaalityön tai logopedian erityiskysymyksiä tai S12A Moniammatilliset johtamisopinnot (10 op)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintosuorituksen sisältö ja vaatimukset vaihtelevat kursseittain.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Jos opiskelija suorittaa moniammatilliset johtamisopinnot, muita valinnaisia opintoja suoritetaan 10 op, muussa tapauksessa 20 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö