x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori, politiikan tutkimuksen dosentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa Oikeus ja politiikka-opintokokonaisuuden muut jaksot ennen JKKOPA11 Oikeus ja politiikka-opintojakson suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää politiikan ja oikeuden vuorovaikutussuhteen sekä politiikan tutkimuksen teoriaperinteiden näkökulmasta että oikeuden pinta- ja syvärakenteissa. Kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen polun tuottamaa tietoa hyödynnetään temaattisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tunnistaa politiikan ja oikeuden erityispiirteet ja osaa hyödyntää erilaisten näkökulmien tutkimukselliset mahdollisuudet. Osaamista syvennetään luentojen, seminaarin ja kirjallisuuteen perehtymisen avulla.

Sisältö

–Luennot
–Seminaarityöskentely
–Kirjatentti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssin ohessa käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan erikseen luentojen yhteydessä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen aiheesta ja suorittamisesta sovitaan erikseen seminaarin yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu