x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin sisämarkkinaoikeudesta ja EU-oikeuden viimeaikaisesta kehityksestä

Sisältö

– Sisäiset politiikat ja niiden toteuttaminen unionissa
– Sisämarkkinoiden keskeiset oikeusperiaatteet
– Henkilöiden, palveluiden, tavaroiden ja pääomien vapaa liikkuvuus unionin sisämarkkinoilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ojanen, Tuomas ja Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II. Edita, 2. painos, Helsinki 2007.

Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Talentum, Helsinki 2010. Osa III, sivut 331 - 635.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu