x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS15 Johtamisen asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
150 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet ymmärtää suurten organisaatioiden johtamista. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle laajempi kuva siitä, millaisissa julkisissa verkostoissa suurten julkisten organisaatioiden johtajat toimivat. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet ymmärtää konsernien ja suurten organisaatioiden hallinnollisia rakenteita.

Sisältö

Kurssin tarkoituksena on antaa valmiuksia ymmärtää johtajuutta sekä julkisessa kontekstissa että ajankohtaisten ongelmien ratkaisussa. Kurssin keskeisiä aihealueita ovat: julkisten organisaatioiden johtaminen, päätöksenteko ja verkostot, johtajuuden ajankohtaiset kysymykset sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn liittyvät erityiskysymykset. Kurssi koostuu luennoista, tutkimuksesta, kirjallisuudesta ja ajankohtaisista vieraista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 15 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson aikana opiskelijat laativat itsenäisen harjoitustyön luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu