x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2055 Solubiologian työt 3 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ari Huovila, Anne Kallioniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE2055 Solubiologian työt 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Solubiologian laboratoriotyökurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu solubiologisten tutkimusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen perusperiaatteet sekä ymmärtää tutkimustulosten tulkintaan liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa raportoida saamansa laboratoriotulokset tieteenalan käytänteiden mukaisesti

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin solubiologian menetelmiin, kuten solukasvun ja -syklin analysointiin ja solurakenteiden tutkimiseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Laboratoriotyöt toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona, jossa läsnäolo on pakollinen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Laboratoriotyöskentely  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Työselostus  Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Laboratoriotöihin osallistuminen on pakollista. Työselostus on palautettava kuukauden sisällä laboratorio-osuuden suorittamisesta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjeet ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö