x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS3 Erikoistumisopinnot 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ja analysoida pro gradu -tutkielmansa aiheen problematiikkaa sekä jäsentää tutkimustehtävänsä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään tutkielman aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimusperinteeseen. Erikoistumisopinnot voivat tämän lisäksi koostua erilaisista tutkielmaa tukevista kursseista ja harjoituksista, esimerkiksi työskentelystä tutkimusprojektissa, osallistumisesta tieteellisiin konferensseihin sekä luento- ja harjoitusopetukseen, ulkomaisista opinnoista ja opinnäytteen teemaan liittyvien artikkelien kirjoittamisesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Erikoistumisopinnot ovat pääsääntöisesti valinnaisia mutta niihin on sisällyttävä:

a) essee oman tutkimusalan klassikosta (5op)
b) menetelmäopintoja (5op). Joko tutkielmaa tukeva erikseen ohjaajan kanssa sovittu menetelmäkurssi tai sovitun kirjallisuuden pohjalta laadittu essee.

Opintojen sisällöstä on sovittava etukäteen tutkielmaa ohjaavan professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: Viimeistään seminaaria aloitettaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö