x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee ja osaa hallita laajasti kuluttajan päätöksentekoa ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään prosesseihin, joiden avulla yksilöt ja ryhmät valitsevat, ostavat, käyttävät ja hävittävät tuotteita ja palveluja. Näitä prosesseja tarkastellaan erityisesti psykologisesta, sosiologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Toteutustavat

Luento- ja harjoitusopetus 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegaard, Soren & Hogg, Margaret K.: Consumer Behaviour, A European Perspective, Prentice Hall/Financial Times, 2010.
2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu