x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN14 Rekisteritutkimukset 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATES032 Rekisteritutkimukset 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset kotimaiset ja kansainväliset ja terveydenhuoltoa koskevat tietovarannot
- tuntee tietovarantojen käyttömahdollisuudet ja -rajoitukset terveydenhuoltotoiminnan kehittämisessä ja tutkimuksessa
- osaa käyttää rekistereitä tutkimuksen tiedonlähteenä

Sisältö

- rekisterit tietolähteinä ja tutkimuksissa
- tietojen yhdistäminen
- rekisteritutkimuksiin liittyvät eettiset seikat (esim. tietosuoja, lupamenettelyt)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luento-opetukseen ja työpajaan osallistuminen, oman seminaarityön valmistelu ja esittäminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaarityön valmistelu ja oman seminaarityön esittely työpajassa arvioidaan asteikolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö