x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE1085 Projektiharjoittelu 5–8 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Työharjoittelujakso (2-4kk) tutkimusryhmässä tai alan yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Etukäteen kirjoitetaan suunnitelma ja jälkikäteen raportti työharjoittelusta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käytännön kokemusta bioteknologian tai biotieteiden alan työelämästä tutkimuksen, tuotekehityksen tai muunlaisen alaan liittyvän työskentelyn kautta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy bioteknologian alan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin esim. kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä. Ennen suoritusta opiskelijan tulee esittää suunnitelmansa vastuuhenkilölle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö