x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS43 Kansainvälisen verotuksen syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa kansainvälisen tuloverotuksen, erityisesti yritysverotuksen, erityiskysymyksiä ja osaa ratkaista niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia. Opiskelija tunnistaa tuloverotuksen kansainvälisiin tilanteisiin liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja osaa ottaa huomioon ne yrityksen taloudellisissa ratkaisuissa.

Sisältö

1 Yritysten yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
2 Verosopimusten yritysverotuksen kannalta keskeiset artiklat
3 Kiinteän toimipaikan verotus
4 Ulkomaiset tytäryhtiöt
5 Siirtohinnoittelu
6 Väliyhtiölainsäädäntö
7 Yrityksen toimintojen strukturointi verotehokkaalla tavalla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä suoritetaan luennot, kirjallisuus ja muu ilmoitettu aineisto.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Helminen: Kansainvälinen tuloverotus, 2009, s. 1–414 ja 585–613 tai uudempi painos
  2. Karjalainen: Siirtohinnoittelu, 2011
  3. 3–5 lukuvuosittain vaihtuvaa artikkelia, jotka ilmoitetaan oppiaineen kotisivuilla ja ilmoitustaululla

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu