x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN9 Social Psychiatry I 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

After completing the course the student will be able to
- locate social psychiatric research in the domain of public health research
- describe the present state of two specific fields in social psychiatry
- discuss current challenges and action plans for local and global mental health promotion
- describe the Finnish system for tertiary prevention of mental disorders or the corresponding system in the country of the student’s origin
- find information about NGOs in the mental health domain and be able to describe the input of these in mental health promotion

Sisältö

Community participation in mental health care and mental health promotion
Current papers on global mental health and mental health promotion
Current issues in social psychiatric research
Ethical considerations of mental health promotion
Communicating mental health issues to diverse populations

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

lecture, group/individual work in the Moodle learning environment, the student will also participate in a module in the Psychiatry and Mental Health Programme (or some other relevant seminar with teacher approval) or take a book exam on the book: Sartorius et al. (eds.) 2002: Psychiatry in society

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Essee 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

completing a learning diary comprising the lecture and the module / book exam, completing an essay and comments in the Moodle learning environment

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sartorius et al. (eds.) 2002. Psychiatry in society (when taking the exam)

Lisätietoja

Organized every second year

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö