x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVAL1 Terveysteknologia 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATES124 Terveysteknologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa seurata terveysteknologioita ja niiden suunnittelua sekä arvioida niiden käytettävyyttä. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset toimia monialaisessa yhteistyössä terveysteknologian alueella.

Sisältö

-Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky toiminnan tavoitteena
-Ympäristö ja yhteiskunta toiminnan mahdollistajana ja rajoittajana
-Käyttäjäkeskeisen arvioinnin keskeiset menetelmät
-Monialainen yhteistyö terveysteknologian suunnittelussa ja arvioinnissa
-Esteettömän elinympäristön kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Luennot, opintokäynti ja sen raportointi, kirjallinen harjoitustyö (tehdään ryhmissä), seminaariesitys, opponointi, oppimispäiväkirja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Harjoitustyö tehdään ryhmissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen luentoihin, seminaarityöhön ja seminaareihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja verkkosivuilla saatavissa oleva materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. (www.hyvite.fi)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö