x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN6 Työ ja terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATES104 Työ ja terveys 3–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa seurata ja arvioida työn merkitystä terveydelle sekä työterveyshuollon toiminnan ja roolin merkitystä osana kansanterveyttä.

Sisältö

Työterveys, työ, työterveyshuolto, työympäristö, työturvallisuus, työterveyden edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luentoihin (75%), seminaareihin ja opintokäyntiin, kuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jaksokuulustelun perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö,  Työterveyslaitos 2007 (myös verkkojulkaisuna)

(Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Ilmarinen J. 2006. Pitkää työuraa. Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö. (Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi englanninkielisenä (Work and Health).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö