x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN12 Evaluation Research 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

The course aims at familiarizing the student with the concept, methods and practices of research evaluation, and at implementation of this knowledge in population and community interventions

Osaamistavoitteet

After completing the course the student has acquired essentials for public health intervention evaluation. The student is familiar with main approaches used in evaluation research; knows how to evaluate public health interventions done with different methods; is aware of and capable of using principles of economic evaluation; and knows how to choose and implement optimal methods in evaluating measures and programmes used to promote population and community health

Sisältö

Challenges of public health and measures to meet them; evaluation as concept; methods of evaluation and choosing optimally between them; economic evaluation as a special form of evaluation; and a course paper done in small groups

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi

Course entering exam; lectures with final exam; tutored practice sessions leading to a course paper produced in groups

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
The whole course and lecture exam will be evaluated on the scale 1-5; course entering exam and study paper on the scale passed/failed

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Literature will be announced in teaching schedule.

Lisätietoja

Organized every second year

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö