x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käydään läpi verkkojulkaisemisen peruslähtökohdat ja –tekniikat. Ohjatuissa harjoituksissa käydään läpi harjoitustehtäviä ja käsitellään lyhyesti harjoitusten aiheisiin liittyvää teoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää verkkojulkaisemisen peruslähtökohdat
-hallitsee itsenäisen työskentelyn verkkomedian, esimerkiksi verkkosivujen toteutuksessa ja julkaisemisessa
-kykenee toteuttamaan verkkojulkaisussa käytettävien mediasisältöjen ja –resurssien muodostamia kokonaisuuksia

Sisältö

Verkkoympäristö, kuvankäsittelyn perusteet, HTML ja CSS, verkkosivujen julkaiseminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö