x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op ja STYA3A2 Asiakastyön menetelmät 3 op.

Osaamistavoitteet

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset jäsennykset, hahmottaa asiakastyön prosessin eri vaiheet ja ulottuvuudet.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Sisältö

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tutustuu kirjallisuuden avulla asiakastyön teoreettisiin jäsennyksiin ja lähestymistapoihin sekä työprosesseihin.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta ja haastattelua sekä menetelmien paikkaa ja merkitystä asiakastyössä sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin kuten motivoivaan haastatteluun, verkostotyöhön, läheisneuvonpitoon, kriisityöhön ja luoviin menetelmiin sekä työnohjaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYA3A1 Asiakastyön teoriat, kirjallisuus   Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Heinonen, Tuula & Spearman, Len 2010 tai vanhempi. Social Work Practice. Problem Solving and Beyond. Toronto: Thomson & Nelson.

Lisätietoja 

Suositeltu suorittamisajankohta: samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin (STYA3B1) kanssa

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2008.  Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley.

Lisätietoja 

Luento-opetus.
Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYA3A1 Asiakastyön teoriat:

1. Heinonen, Tuula & Spearman, Len 2010 tai vanhempi. Social Work Practice. Problem Solving and Beyond. Toronto: Thomson & Nelson.


STYA3A2 Asiakastyön menetelmät:

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2008.  Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: 2. vuoden syksy samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin (STYA3B1) kanssa

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: 2. vuoden syksy samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin (STYA3B1) kanssa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö