x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA3B Praktikum 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea tutkimuskirjallisuutta kriittisesti ja pystyy tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen muodostamaan tutkimuskysymyksen sekä osaa kirjoittaa aiempaa vaativampaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään syventävään teemaan liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. Opiskelu tapahtuu praktikum-ryhmässä, jossa käydään kirjadebatti sekä tuotetaan ohjatusti teemaan liittyvä, kirjallisuuteen pohjautuva kirjoitelma sekä esitetään se.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen JA kirjadebatti JA kirjoitelma JA suullinen esitys

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät, 2. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö