x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYP1 Basics of Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2011 – 2012
STYÖP1A Introduction to Social Work 2 ECTS
AND
STYÖP1B History of Social Work 3 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Further information 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Luennon suorittaville kertauskuulustelu.

 

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. TAI Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Written exam  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. TAI Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities