x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Historian tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajan keskeiset ilmiöt ja osaa analysoida niitä osana laajempaa eurooppalaista yhteiskuntakehitystä. Opiskelija osaa kuvata aikakautta koskevien historiakäsitysten keskeisiä muutoksia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentokurssiin kuuluu opettajan ilmoittama oheisaineisto.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Haapala Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (2005); Jussila Osmo, Suomen poliittinen historia (1996 tai uudempi), s. 9-92; Meinander Henrik, Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Mikäli haluat suorittaa YKYY4-kohdan esseellä tutustu opinto-oppaassa kurssin kohdalla mainittuihin teoksiin:

Haapala Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (2005); Jussila Osmo, Suomen poliittinen historia (1996 tai uudempi), s. 9-92; Meinander Henrik, Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999). Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Ehdota vastuuopettajalle aihetta / teemaa liittyen suomalaisen yhteiskunnan historiaan vuoden 1809 jälkeen.  Opettaja antaa tämän jälkeen täsmentäviä ohjeita liittyen aiheen määrittelyyn ja keskeiseen kirjallisuuteen. Essee on laajuudeltaan 15–20 s. ja se perustuu laajaan (enemmän kuin kolme monografiaa tai vastaava määrä muuta) kirjallisuuteen ja on kattavasti dokumentoitu.

YKYY4 kohta suositellaan suoritettavaksi luentokurssilla tai kirjatenttinä. Essee-suorituksen käyttöä suositellaan vain perustelluissa poikkeustapauksissa lähinnä silloin kun opiskelijalla on aiempia historian opintoja ja kokemusta historian esseen kirjoittamisesta. Essee-suorituksen käyttöön antaa luvan kurssin vastuuopettaja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät.

Kurssi on osa historian tutkinto-ohjelman perusopintoja (HISPT).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö