x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISP3 Finnish History from Prehistoric Times to the 18th Century 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Osallistuminen opetukseen JA luentotentti

TAI

Osallistuminen opetukseen JA opettajan kanssa sovittava projekti (näyttelykäsikirjoitus tai muu laajempi selvitys) JA/TAI essee

Further information 

Luentokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee Suomen varhaisemman historian pääkohdat, sillä luentosarjalla ei kosketella aikakausien eri piirteitä kaikilta osin. Tärkeimpien perusasioiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana. Tietojaan voi täydentää yleisesityksistä, kuten Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin (2003), 9–244, Virrankoski, Pentti, Suomen historia. Ensimmäinen osa. 2001, 17–403 ja Haapala, Pertti & Toivo, Raisa Maria (toim.), Suomen historian kartasto (2008), 6–83.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. (2003), s. 9–105; Grünthal, Riho, Ennen muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. (2002); Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. (1999 tai uudempi); Rasila, Viljo ym. (toim.), Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. (2003), 17–443.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Further information 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Social Sciences and Humanities