x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden yliopistonlehtori ja kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI
TAI
JOIKV1 Sosiaalioikeus 5 op
TAI
JOIKV2 Yhdenvertaisuusoikeus 5 op
TAI

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuntien tehtäväkentän oikeudellisia kysymyksiä kunnallisen palvelu- ja viranomaistoiminnan, sopimustoiminnan ja julkisen vallan käytön näkökulmista
- hallitsee oikeudellista substanssiosaamista keskeisen kunnallisen tehtäväkentän osa-alueelta
- ymmärtää kunnallisen itsehallinnon ja säädösten velvoitteiden välisiä yhteyksiä

Sisältö

Ensisijaisesti suoritettava teemakurssi:
- Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta (5 op)
Muut kurssivaihtoehdot esimerkiksi:
- Informaatio-oikeus
- Kaavoitus- ja rakentamisoikeus
- Sosiaalioikeus
- Sähköinen asiointi hallinnossa
- Ympäristöoikeus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta -kurssi suoritetaan kirjallisuustenttinä. Muiden kurssien osalta myös esseesuoritus on mahdollinen kurssikohtaisesti opetusohjelmassa ilmoitettavan tarjonnan mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu