x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS7 Klinikkaharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Leena Rantala
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmämuotoista puheterapeuttista kuntoutusta ja/tai tuottaa asiantuntijaesitelmän tai luennon logopedian alaan liittyen ja täten tuoda esille asiantuntijuuttaan.

Sisältö

Asiakasryhmän kuntoutusjakson suunnittelu ja toteutus ja/tai asiantuntijaluennon laatiminen ja toteutus kokeneen puheterapeutin ohjauksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson suorittamiseen kuuluu kontaktiopetuksen lisäksi harjoittelu sekä raportin laadinta harjoittelusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö