x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS4 Puhe - ja nielemistoimintojen tutkimus ja kuntoutus 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LOGOS6 Kirjatentti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää puhe- ja nielemistoimintojen tutkimuksen erilaisten lähestymistapojen perusteita ja soveltaa tätä tietoa omassa tutkimuksessaan ja kuntoutustyössä.

Sisältö

Puhe- ja nielemistoimintojen arviointimenetelmät, näyttöön perustuva kuntoutus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Vaihtoehto 1: luennot ja tentti tai essee.
Vaihtoehto 2: kirjatentti suomeksi tai englanniksi. Sovi asiasta Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maassen, B., Kent, R. D., Peters, H. F. M., van Lieshout, P. H. H. M. & Hulstijn, W. (toim.). 2004. Speech motor control in normal and disordered speech. Oxford: Oxford University Press.

Murry, T. & Carrau, R. L. 2006. Clinical management of swallowing disorders. 2. painos. San Diego, CA: Plural Publishing.

Weismer, G. (toim.). 2007. Motor speech disorders: Essays for Ray Kent. San Diego: Plural Publishing.

Lisätietoja

Vanhan tutkinto-ohjelman mukaisesti suorittaneiden tulee täydentää opintojaksoa erikseen sovittavalla tavalla. Ota yhteyttä Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö