x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS3 Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teorioita ja sovellutuksia 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LOGOS6 Kirjatentti 5 op
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen erilaisten lähestymistapojen perusteita ja soveltaa tätä tietoa omassa tutkimuksessaan sekä kuntoutustyössä.

Sisältö

Erilaiset kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teoreettiset suuntaukset ja niiden soveltaminen logopedisiin aineistoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Vaihtoehto 1: luento ja tentti tai essee.
Vaihtoehto 2: kirjatentti suomeksi tai englanniksi. Sovi asiasta Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eggins, S. 2004. An introduction to systemic-functional linguistics. Lontoo: Continuum.

Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (toim.). 2009. Talk in interaction: Comparative dimensions. Helsinki: Finnish Literature Society.

Laine, M. & Martin, N. 2006. Anomia. Theoretical and clinical aspects. New York: Psychology Press.

Lisätietoja

Vanhan tutkinto-ohjelman mukaisesti suorittaneiden tulee täydentää opintojaksoa erikseen sovittavalla tavalla. Ota yhteyttä Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö