x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS2 Lapsen puheen ja kielen tutkimus ja kuntoutus 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LOGOS6 Kirjatentti 5 op
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää lasten puheen ja kielen tutkimuksen erilaisten lähestymistapojen perusteita ja soveltaa tätä tietoa omassa tutkimuksessaan ja kuntoutustyössä.

Sisältö

Lapsen puheen ja kielen kehityksen arviointimenetelmät, näyttöön perustuva kuntoutus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Vaihtoehto 1: luennot ja tentti tai essee.
Vaihtoehto 2: kirjatentti suomeksi tai englanniksi. Sovi asiasta Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Berman, R. A. & Slobin, D. I. 1994. Relating events in narrative. A crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Nelson, K. 1998. Language in cognitive development. The emergence of the mediated mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Strömqvist, S. & Verhoeven, L. T. (toim.). 2003. Relating events in narrative. Vol.2. Typological and contextual perspectives. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Lisätietoja

Vanhan tutkinto-ohjelman mukaisesti suorittaneiden tulee täydentää opintojaksoa erikseen sovittavalla tavalla. Ota yhteyttä Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö