x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUFU Suomen kielen Follow-up -kurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen Survival-kurssi tai vastaavat opinnot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (itsensä esittely, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, ruoka, kysyminen ja vastaaminen, käskeminen ja pyytäminen). Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Sisältö

–suomen kielen perusteiden opiskelua
–rakenneharjoituksia
–ääntämisharjoituksia
–keskusteluharjoituksia
–kuunteluharjoituksia

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus