x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUSC Suomen kielen Survival-kurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia suomen kielen opintoja.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen ääntämisen perusteet, ymmärtää ja osaa käyttää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat kaikkein tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (oman nimen kertominen, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, ruoka).

Sisältö

–suomen kielen perusteiden opiskelua
–rakenneharjoituksia
–ääntämisharjoituksia
–keskusteluharjoituksia
–kuunteluharjoituksia

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus