x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Syventää kunta- ja aluejohtamisen osaamista.

Sisältö

Vaihtuvasisältöisiä erikoiskursseja, joiden myötä opiskelija voi lisätä osaamistaan sekä sisällöllisesti syventävillä kursseilla että tutkimusosaamista vahvistavilla syventävillä menetelmäkursseilla ja menetelmäpajoilla. Opintojakso voidaan suorittaa myös ympäristön ja alueiden politiikan –opintosuunnan maisteriopintoihin kuuluvalla opintojaksolla 10 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu